Migrate API і з чим його їдять. На прикладі міграції форуму з Drupal 7. Частина 1


Всього голосів: 1301
Migrate API і з чим його їдять

Я хотів би поділитись своїм досвідом міграції форуму з Drupal 7 на Drupal 8, з проблемами якими я стикався під час цього процесу і інструментами які я використовував. Також розповім за підводні каміння з якими я стикнувся при міграції форуму і термінів до нього.

Інструменти

Весь процес міграції ми будемо робити використовуючи Drush. Тепер визначимось з тим що нам необхідно для проведення міграції (я буду вказувати версії які я використовував на момент написання статті):

Drupal: 8.4.5
Модулі для міграції:
* migrate
* migrate_drupal
* migrate_plus: 8.x-4.0-beta2
* migrate_tools: 8.x-4.0-beta2

Drush: 9.1.0

Весь процес міграції відбувався з використанням:
PHP: 7.1.14
MySQL: MariaDB 10.1.31

Примітка:
Всі шляхи будуть вказані відносно кореня модуля (директорії custom_migration_forum, або так як ви назвете модуль).
Перед початком міграції вимкніть модуль rdf в Drupal 8, з ним можуть бути проблеми під час виконання Rolling back (коли скасовуємо зміни міграції).

Тестовий контент

Для актуальності інформації я вирішив по ходу написання статті дописувати модуль, який проводить міграцію форуму. Тестовий контент я створив використовуючи Devel для генерації контенту. Загальна кількість згенерованих тем форуму 300 та коментарі до них. Вийшло щось таке:
Згенерований Devel'ом контент

Підготовка до міграції

Спочатку ми розгорнемо чистий сайт на Drupal 8. На чистому сайті ми створюємо свій модуль, або використовуємо GitHub.

Створюємо файл custom_migration_forum.info.yml в який заносимо основну інформацію про наш модуль та залежності:

 1. name: Custom Migration Forum
 2. description: Custom module for migrating forum from a Drupal 7 site.
 3. package: Migrations
 4. type: module
 5. core: 8.x
 6. dependencies:
 7. - drupal:migrate
 8. - drupal:migrate_drupal
 9. - drupal:forum
 10. - migrate_plus:migrate_plus (>=4.0-beta2)
 11. - migrate_tools:migrate_tools (>=4.0-beta2)

Для того щоб видалити старі конфіги міграцій при деінсталяції модуля це потрібно описати в custom_migration_forum.install. Бувало я стикався з ситуаціями коли виникав конфлікт конфігів, через те що старі конфіги не були видалені при деінсталяції модуля, тому щоб убезпечити себе краще видаляти їх при деінсталяції модуля.
custom_migration_forum.install

 1. <?php
 2.  
 3. /**
 4.  * @file
 5.  * Contains migrate_forum_drupal8.install.
 6.  */
 7.  
 8. /**
 9.  * Implements hook_uninstall().
 10.  *
 11.  * Removes stale migration configs during uninstall.
 12.  */
 13. function custom_migration_forum_uninstall() {
 14. $query = \Drupal::database()->select('config', 'c');
 15. $query->fields('c', ['name']);
 16. $query->condition('name', $query->escapeLike('migrate_plus.') . '%', 'LIKE');
 17.  
 18. $config_names = $query->execute()->fetchAll();
 19.  
 20. // Delete each config using configFactory.
 21. foreach ($config_names as $config_name) {
 22. \Drupal::configFactory()->getEditable($config_name->name)->delete();
 23. }
 24. }

Або ви просто можете виставити залежність у кожної міграції:

 1. dependencies:
 2. enforced:
 3. module:
 4. - custom_migration_forum

Міграція термінів форуму

Оскільки форум в Drupal 7 це по суті ноди з термінами, то для початку ми повинні мігрувати терміни. Почнемо з створення плагінів для міграції термінів і словника.
src/Plugin/migrate/source/Vocabulary.php:

 1. <?php
 2.  
 3. /**
 4.  * @file
 5.  * Contains \Drupal\migrate_therasomnia\Plugin\migrate\source\Vocabulary.
 6.  */
 7.  
 8. namespace Drupal\custom_migration_forum\Plugin\migrate\source;
 9.  
 10. use Drupal\migrate\Row;
 11. use Drupal\migrate\Plugin\migrate\source\SqlBase;
 12.  
 13. /**
 14.  * Drupal 7 vocabularies source from database.
 15.  *
 16.  * @MigrateSource(
 17.  * id = "custom_migration_forum_vocabulary",
 18.  * source_provider = "taxonomy"
 19.  * )
 20.  */
 21. class Vocabulary extends SqlBase {
 22.  
 23. /**
 24.   * {@inheritdoc}
 25.   */
 26. public function query() {
 27. $query = $this->select('taxonomy_vocabulary', 'v')
 28. ->fields('v', array(
 29. 'vid',
 30. 'name',
 31. 'description',
 32. 'hierarchy',
 33. 'module',
 34. 'weight',
 35. 'machine_name'
 36. ));
 37. // Filtered out unnecessary dictionaries.
 38. $query->condition('machine_name', 'forums');
 39. return $query;
 40. }
 41.  
 42. /**
 43.   * {@inheritdoc}
 44.   */
 45. public function fields() {
 46. return array(
 47. 'vid' => $this->t('The vocabulary ID.'),
 48. 'name' => $this->t('The name of the vocabulary.'),
 49. 'description' => $this->t('The description of the vocabulary.'),
 50. 'help' => $this->t('Help text to display for the vocabulary.'),
 51. 'relations' => $this->t('Whether or not related terms are enabled within the vocabulary. (0 = disabled, 1 = enabled)'),
 52. 'hierarchy' => $this->t('The type of hierarchy allowed within the vocabulary. (0 = disabled, 1 = single, 2 = multiple)'),
 53. 'weight' => $this->t('The weight of the vocabulary in relation to other vocabularies.'),
 54. 'parents' => $this->t("The Drupal term IDs of the term's parents."),
 55. 'node_types' => $this->t('The names of the node types the vocabulary may be used with.'),
 56. );
 57. }
 58.  
 59. /**
 60.   * {@inheritdoc}
 61.   */
 62. public function getIds() {
 63. $ids['vid']['type'] = 'integer';
 64. return $ids;
 65. }
 66.  
 67. }

src/Plugin/migrate/source/Terms.php:

 1. <?php
 2.  
 3. /**
 4.  * @file
 5.  * Contains \Drupal\migrate_therasomnia\Plugin\migrate\source\Terms.
 6.  */
 7.  
 8. namespace Drupal\custom_migration_forum\Plugin\migrate\source;
 9.  
 10. use Drupal\migrate\Row;
 11. use Drupal\migrate\Plugin\migrate\source\SqlBase;
 12.  
 13. /**
 14.  * Drupal 7 taxonomy terms source from database.
 15.  *
 16.  * @MigrateSource(
 17.  * id = "custom_migration_forum_term",
 18.  * source_provider = "taxonomy"
 19.  * )
 20.  */
 21. class Terms extends SqlBase {
 22.  
 23. /**
 24.   * {@inheritdoc}
 25.   */
 26. public function query() {
 27. $query = $this->select('taxonomy_term_data', 'td')
 28. ->fields('td', ['tid', 'vid', 'name', 'description', 'weight', 'format'])
 29. ->fields('tv', ['vid', 'machine_name'])
 30. ->distinct();
 31. // Add table for condition on query.
 32. $query->innerJoin('taxonomy_vocabulary', 'tv', 'td.vid = tv.vid');
 33. // Filtered out unnecessary dictionaries.
 34. $query->condition('tv.machine_name', 'forums');
 35. return $query;
 36. }
 37.  
 38. /**
 39.   * {@inheritdoc}
 40.   */
 41. public function fields() {
 42. return [
 43. 'tid' => $this->t('The term ID.'),
 44. 'vid' => $this->t('Existing term VID'),
 45. 'name' => $this->t('The name of the term.'),
 46. 'description' => $this->t('The term description.'),
 47. 'weight' => $this->t('Weight'),
 48. 'parent' => $this->t("The Drupal term IDs of the term's parents."),
 49. ];
 50. }
 51.  
 52. /**
 53.   * {@inheritdoc}
 54.   */
 55. public function prepareRow(Row $row) {
 56. // Find parents for this row.
 57. $parents = $this->select('taxonomy_term_hierarchy', 'th')
 58. ->fields('th', ['parent', 'tid']);
 59. $parents->condition('tid', $row->getSourceProperty('tid'));
 60. $parents = $parents->execute()->fetchCol();
 61. $row->setSourceProperty('parent', reset($parents));
 62. return parent::prepareRow($row);
 63. }
 64.  
 65. /**
 66.   * {@inheritdoc}
 67.   */
 68. public function getIds() {
 69. $ids['tid']['type'] = 'integer';
 70. return $ids;
 71. }
 72.  
 73. }

Після створення плаґінів для міграції термінів та словників нам треба зробити конфігурацію для нашої міграції. Для цього створюємо migrate_plus.migration.term.yml і migrate_plus.migration.vocablary.yml.
config/install/migrate_plus.migration.vocablary.yml:

 1. id: custom_migration_forum_vocabulary
 2. label: Taxonomy vocabulary forum
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. source:
 9. plugin: custom_migration_forum_vocabulary
 10. target: migrate
 11. process:
 12. vid:
 13. -
 14. plugin: machine_name
 15. source: machine_name
 16. -
 17. plugin: make_unique_entity_field
 18. entity_type: taxonomy_vocabulary
 19. field: vid
 20. length: 32
 21. migrated: true
 22. label: name
 23. name: name
 24. description: description
 25. hierarchy: hierarchy
 26. module: module
 27. weight: weight
 28. destination:
 29. plugin: entity:taxonomy_vocabulary

В 'source' ми вказуємо наш плаґін custom_migration_forum_vocabulary, який ми описали в класі Vocabulary.

config/install/migrate_plus.migration.term.yml:

 1. id: custom_migration_forum_term
 2. label: Taxonomy terms forum
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. source:
 9. plugin: custom_migration_forum_term
 10. target: migrate
 11. process:
 12. tid: tid
 13. vid:
 14. plugin: migration
 15. migration: custom_migration_forum_vocabulary
 16. source: vid
 17. name: name
 18. description: description
 19. weight: weight
 20. parent: parent
 21. changed: timestamp
 22. destination:
 23. plugin: entity:taxonomy_term
 24. migration_dependencies:
 25. required:
 26. - custom_migration_forum_vocabulary

При міграції термінів ми ставимо в vid вказуємо машинне ім'я (custom_migration_forum_vocabulary) з якої ми будемо брати ID словника форуму.

Міграція форуму

Хотів би звернути увагу що в даній статті ми мігруємо форум без додаткових полів. Перед тим як почати міграцію форумів, нам потрібно мігрувати користувачів, бо без них в форумів не буде авторів. Її ми проведемо використовуючи плаґіни з Ядра, але додамо їх в свою групу міграції "Custom Migration Forum", щоб можна було запустити всю міграцію однією командою. Нам потрібні 3 міграції:

 1. міграція ролей (custom_migration_forum_user_role)
 2. міграція користувачів (custom_migration_forum_user)
 3. міграція форматів тексту (custom_migration_forum_filter_format).

Ось наші три yml-файли.
config/install/migrate_plus.migration.user_role.yml:

 1. id: custom_migration_forum_user_role
 2. label: User roles
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. source:
 9. plugin: d7_user_role
 10. process:
 11. id:
 12. -
 13. plugin: machine_name
 14. source: name
 15. -
 16. plugin: user_update_8002
 17. label: name
 18. permissions:
 19. -
 20. plugin: static_map
 21. source: permissions
 22. bypass: true
 23. map:
 24. 'use PHP for block visibility': 'use PHP for settings'
 25. 'administer site-wide contact form': 'administer contact forms'
 26. 'post comments without approval': 'skip comment approval'
 27. 'edit own blog entries': 'edit own blog content'
 28. 'edit any blog entry': 'edit any blog content'
 29. 'delete own blog entries': 'delete own blog content'
 30. 'delete any blog entry': 'delete any blog content'
 31. 'create forum topics': 'create forum content'
 32. 'delete any forum topic': 'delete any forum content'
 33. 'delete own forum topics': 'delete own forum content'
 34. 'edit any forum topic': 'edit any forum content'
 35. 'edit own forum topics': 'edit own forum content'
 36. - plugin: flatten
 37. weight: weight
 38. destination:
 39. plugin: entity:user_role
 40. migration_dependencies:
 41. optional:
 42. - custom_migration_forum_filter_format

config/install/migrate_plus.migration.user.yml:

 1. id: custom_migration_forum_user
 2. label: User accounts
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. class: Drupal\user\Plugin\migrate\User
 9. source:
 10. plugin: d7_user
 11. process:
 12. uid: uid
 13. name: name
 14. pass: pass
 15. mail: mail
 16. created: created
 17. access: access
 18. login: login
 19. status: status
 20. timezone: timezone
 21. langcode:
 22. plugin: user_langcode
 23. source: language
 24. fallback_to_site_default: false
 25. preferred_langcode:
 26. plugin: user_langcode
 27. source: language
 28. fallback_to_site_default: true
 29. preferred_admin_langcode:
 30. plugin: user_langcode
 31. source: language
 32. fallback_to_site_default: true
 33. init: init
 34. roles:
 35. plugin: migration_lookup
 36. migration: custom_migration_forum_user_role
 37. source: roles
 38. user_picture:
 39. -
 40. plugin: default_value
 41. source: picture
 42. default_value: null
 43. -
 44. plugin: migration_lookup
 45. migration: d7_file
 46. destination:
 47. plugin: entity:user
 48. migration_dependencies:
 49. required:
 50. - custom_migration_forum_user_role
 51. optional:
 52. - d7_field_instance
 53. - d7_file
 54. - language
 55. - default_language
 56. - user_picture_field_instance
 57. - user_picture_entity_display
 58. - user_picture_entity_form_display

config/install/migrate_plus.migration.filter_format.yml:

 1. id: custom_migration_forum_filter_format
 2. label: Filter format configuration
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. source:
 9. plugin: d7_filter_format
 10. process:
 11. format: format
 12. name: name
 13. cache: cache
 14. weight: weight
 15. filters:
 16. plugin: sub_process
 17. source: filters
 18. key: '@id'
 19. process:
 20. id:
 21. plugin: filter_id
 22. bypass: true
 23. source: name
 24. map: { }
 25. settings:
 26. plugin: filter_settings
 27. source: settings
 28. status:
 29. plugin: default_value
 30. default_value: true
 31. weight: weight
 32. destination:
 33. plugin: entity:filter_format

А тепер можемо почати підготовувати плаґін для міграції матеріалів форуму.
src/Plugin/migrate/source/Forum.php:

 1. <?php
 2.  
 3. namespace Drupal\custom_migration_forum\Plugin\migrate\source;
 4.  
 5. use Drupal\Core\Extension\ModuleHandlerInterface;
 6. use Drupal\migrate\Row;
 7. use Drupal\migrate_drupal\Plugin\migrate\source\d7\FieldableEntity;
 8. use Drupal\Core\Database\Query\SelectInterface;
 9. use Drupal\Core\Entity\EntityManagerInterface;
 10. use Drupal\Core\Extension\ModuleHandler;
 11. use Drupal\Core\State\StateInterface;
 12. use Drupal\migrate\Plugin\MigrationInterface;
 13. use Symfony\Component\DependencyInjection\ContainerInterface;
 14.  
 15. /**
 16.  * Extract forum from Drupal 7 database.
 17.  *
 18.  * @MigrateSource(
 19.  * id = "custom_migration_forum_forum",
 20.  * )
 21.  */
 22. class Forum extends FieldableEntity {
 23.  
 24. /**
 25.   * The module handler.
 26.   *
 27.   * @var \Drupal\Core\Extension\ModuleHandlerInterface
 28.   */
 29. protected $moduleHandler;
 30.  
 31. /**
 32.   * {@inheritdoc}
 33.   */
 34. public function __construct(array $configuration, $plugin_id, $plugin_definition, MigrationInterface $migration, StateInterface $state, EntityManagerInterface $entity_manager, ModuleHandlerInterface $module_handler) {
 35. parent::__construct($configuration, $plugin_id, $plugin_definition, $migration, $state, $entity_manager);
 36. $this->moduleHandler = $module_handler;
 37. }
 38.  
 39. /**
 40.   * {@inheritdoc}
 41.   */
 42. public static function create(ContainerInterface $container, array $configuration, $plugin_id, $plugin_definition, MigrationInterface $migration = NULL) {
 43. return new static(
 44. $configuration,
 45. $plugin_id,
 46. $plugin_definition,
 47. $migration,
 48. $container->get('state'),
 49. $container->get('entity.manager'),
 50. $container->get('module_handler')
 51. );
 52. }
 53.  
 54. /**
 55.   * The join options between the node and the node_revisions table.
 56.   */
 57. const JOIN = 'n.vid = nr.vid';
 58.  
 59. /**
 60.   * {@inheritdoc}
 61.   */
 62. public function query() {
 63. // Select node in its last revision.
 64. $query = $this->select('node_revision', 'nr')
 65. ->fields('n', [
 66. 'nid',
 67. 'type',
 68. 'language',
 69. 'status',
 70. 'created',
 71. 'changed',
 72. 'comment',
 73. 'promote',
 74. 'sticky',
 75. 'tnid',
 76. 'translate',
 77. ])
 78. ->fields('nr', [
 79. 'vid',
 80. 'title',
 81. 'log',
 82. 'timestamp',
 83. ])
 84. ->fields('fb', [
 85. 'body_value',
 86. 'body_format',
 87. ]);
 88.  
 89. $query->addField('n', 'uid', 'node_uid');
 90. $query->addField('n', 'type', 'node_type');
 91. $query->addField('nr', 'uid', 'revision_uid');
 92. $query->innerJoin('node', 'n', static::JOIN);
 93. $query->innerJoin('field_data_body', 'fb', 'n.nid = fb.entity_id');
 94.  
 95. // If the content_translation module is enabled, get the source langcode
 96. // to fill the content_translation_source field.
 97. if ($this->moduleHandler->moduleExists('content_translation')) {
 98. $query->leftJoin('node', 'nt', 'n.tnid = nt.nid');
 99. $query->addField('nt', 'language', 'source_langcode');
 100. }
 101.  
 102. $this->handleTranslations($query);
 103. // Filtered node type forum.
 104. $query->condition('n.type', 'forum');
 105.  
 106. return $query;
 107. }
 108.  
 109. /**
 110.   * {@inheritdoc}
 111.   */
 112. public function prepareRow(Row $row) {
 113. // Get Field API field values.
 114. foreach (array_keys($this->getFields('node', 'forum')) as $field) {
 115. $nid = $row->getSourceProperty('nid');
 116. $vid = $row->getSourceProperty('vid');
 117.  
 118. $row->setSourceProperty($field, $this->getFieldValues('node', $field, $nid, $vid));
 119. }
 120. // Make sure we always have a translation set.
 121. if ($row->getSourceProperty('tnid') == 0) {
 122. $row->setSourceProperty('tnid', $row->getSourceProperty('nid'));
 123. }
 124. return parent::prepareRow($row);
 125. }
 126.  
 127. /**
 128.   * {@inheritdoc}
 129.   */
 130. public function fields() {
 131. $fields = [
 132. 'nid' => $this->t('Node ID'),
 133. 'type' => $this->t('Type'),
 134. 'title' => $this->t('Title'),
 135. 'body_value' => $this->t('Full text of body'),
 136. 'body_format' => $this->t('Format of body'),
 137. 'node_uid' => $this->t('Node authored by (uid)'),
 138. 'revision_uid' => $this->t('Revision authored by (uid)'),
 139. 'created' => $this->t('Created timestamp'),
 140. 'changed' => $this->t('Modified timestamp'),
 141. 'status' => $this->t('Published'),
 142. 'promote' => $this->t('Promoted to front page'),
 143. 'sticky' => $this->t('Sticky at top of lists'),
 144. 'revision' => $this->t('Create new revision'),
 145. 'language' => $this->t('Language (fr, en, ...)'),
 146. 'tnid' => $this->t('The translation set id for this node'),
 147. 'timestamp' => $this->t('The timestamp the latest revision of this node was created.'),
 148. ];
 149. return $fields;
 150. }
 151.  
 152. /**
 153.   * {@inheritdoc}
 154.   */
 155. public function getIds() {
 156. $ids['nid']['type'] = 'integer';
 157. $ids['nid']['alias'] = 'n';
 158. return $ids;
 159. }
 160.  
 161. /**
 162.   * Adapt our query for translations.
 163.   *
 164.   * @param \Drupal\Core\Database\Query\SelectInterface $query
 165.   * The generated query.
 166.   */
 167. protected function handleTranslations(SelectInterface $query) {
 168. // Check whether or not we want translations.
 169. if (empty($this->configuration['translations'])) {
 170. // No translations: Yield untranslated nodes, or default translations.
 171. $query->where('n.tnid = 0 OR n.tnid = n.nid');
 172. }
 173. else {
 174. // Translations: Yield only non-default translations.
 175. $query->where('n.tnid <> 0 AND n.tnid <> n.nid');
 176. }
 177. }
 178.  
 179. }

І yml-файл до плаґіну.
config/install/migrate_plus.migration.forum.yml:

 1. id: custom_migration_forum_forum
 2. label: Custom forum migration
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. source:
 9. plugin: custom_migration_forum_forum
 10. node_type: forum
 11. target: migrate
 12. migration_dependencies:
 13. required:
 14. - custom_migration_forum_term
 15. - custom_migration_forum_user
 16. - custom_migration_forum_filter_format
 17. process:
 18. nid: tnid
 19. vid: vid
 20. langcode:
 21. plugin: default_value
 22. source: language
 23. default_value: 'en'
 24. title: title
 25. type:
 26. plugin: default_value
 27. default_value: forum
 28. 'body/value': body_value
 29. 'body/format': body_format
 30. uid:
 31. plugin: migration
 32. migration: custom_migration_forum_user
 33. source: node_uid
 34. status: status
 35. created: created
 36. changed: changed
 37. promote: promote
 38. sticky: sticky
 39. revision_uid: revision_uid
 40. revision_log: log
 41. revision_timestamp: timestamp
 42. taxonomy_forums:
 43. plugin: migration
 44. migration: custom_migration_forum_term
 45. source: taxonomy_forums
 46. destination:
 47. plugin: entity:node

Останнє що залишилось, це коментарі до тем, а як же без них ? :)
Створюємо плаґін і описуємо його в конфігурації.
src/Plugin/migrate/source/ForumComment.php:

 1. <?php
 2. /**
 3.  * @file
 4.  * Contains \Drupal\custom_migration_forum\Plugin\migrate\source\ForumComment.
 5.  */
 6.  
 7. namespace Drupal\custom_migration_forum\Plugin\migrate\source;
 8.  
 9. use Drupal\migrate\Row;
 10. use Drupal\migrate_drupal\Plugin\migrate\source\d7\FieldableEntity;
 11.  
 12. /**
 13.  * Drupal 7 comment forum source from database.
 14.  *
 15.  * @MigrateSource(
 16.  * id = "custom_migration_forum_forum_comment",
 17.  * source_provider = "comment",
 18.  * )
 19.  */
 20. class ForumComment extends FieldableEntity {
 21.  
 22. /**
 23.   * {@inheritdoc}
 24.   */
 25. public function query() {
 26. $query = $this->select('comment', 'c')->fields('c');
 27. $query->innerJoin('node', 'n', 'c.nid = n.nid');
 28. $query->addField('n', 'type', 'node_type');
 29. $query->addField('n', 'nid');
 30. $query->condition('n.type', 'forum');
 31. $query->orderBy('c.created');
 32.  
 33. return $query;
 34. }
 35.  
 36. /**
 37.   * {@inheritdoc}
 38.   */
 39. public function prepareRow(Row $row) {
 40. $cid = $row->getSourceProperty('cid');
 41.  
 42. $node_type = $row->getSourceProperty('node_type');
 43. $comment_type = 'comment_node_' . $node_type;
 44. $row->setSourceProperty('comment_type', 'comment_forum');
 45.  
 46. foreach (array_keys($this->getFields('comment', $comment_type)) as $field) {
 47. $row->setSourceProperty($field, $this->getFieldValues('comment', $field, $cid));
 48. }
 49.  
 50. return parent::prepareRow($row);
 51.  
 52. }
 53.  
 54. /**
 55.   * {@inheritdoc}
 56.   */
 57. public function fields() {
 58. return [
 59. 'cid' => $this->t('Comment ID.'),
 60. 'pid' => $this->t('Parent comment ID. If set to 0, this comment is not a reply to an existing comment.'),
 61. 'nid' => $this->t('The {node}.nid to which this comment is a reply.'),
 62. 'uid' => $this->t('The {users}.uid who authored the comment. If set to 0, this comment was created by an anonymous user.'),
 63. 'subject' => $this->t('The comment title.'),
 64. 'comment' => $this->t('The comment body.'),
 65. 'hostname' => $this->t("The author's host name."),
 66. 'created' => $this->t('The time that the comment was created, as a Unix timestamp.'),
 67. 'changed' => $this->t('The time that the comment was edited by its author, as a Unix timestamp.'),
 68. 'status' => $this->t('The published status of a comment. (0 = Published, 1 = Not Published)'),
 69. 'format' => $this->t('The {filter_formats}.format of the comment body.'),
 70. 'thread' => $this->t("The vancode representation of the comment's place in a thread."),
 71. 'name' => $this->t("The comment author's name. Uses {users}.name if the user is logged in, otherwise uses the value typed into the comment form."),
 72. 'mail' => $this->t("The comment author's email address from the comment form, if user is anonymous, and the 'Anonymous users may/must leave their contact information' setting is turned on."),
 73. 'homepage' => $this->t("The comment author's home page address from the comment form, if user is anonymous, and the 'Anonymous users may/must leave their contact information' setting is turned on."),
 74. 'type' => $this->t("The {node}.type to which this comment is a reply."),
 75. ];
 76. }
 77.  
 78. /**
 79.   * {@inheritdoc}
 80.   */
 81. public function getIds() {
 82. $ids['cid']['type'] = 'integer';
 83. return $ids;
 84. }
 85.  
 86. }

config/install/migrate_plus.migration.forum_comment.yml:

 1. id: custom_migration_forum_forum_comment
 2. label: Comments forum
 3. migration_group: Custom Migration Forum
 4. dependencies:
 5. enforced:
 6. module:
 7. - custom_migration_forum
 8. source:
 9. plugin: custom_migration_forum_forum_comment
 10. target: migrate
 11. constants:
 12. entity_type: node
 13. process:
 14. cid: cid
 15. pid:
 16. plugin: migration_lookup
 17. migration: custom_migration_forum_forum_comment
 18. source: pid
 19. entity_id: nid
 20. entity_type: 'constants/entity_type'
 21. comment_type: comment_type
 22. field_name: comment_type
 23. subject: subject
 24. uid: uid
 25. name: name
 26. mail: mail
 27. homepage: homepage
 28. hostname: hostname
 29. created: created
 30. changed: changed
 31. status: status
 32. thread: thread
 33. comment_body: comment_body
 34. destination:
 35. plugin: entity:comment
 36. migration_dependencies:
 37. required:
 38. - custom_migration_forum_forum

Початок міграції

Тепер ми готові для проведення міграції. Додамо базу даних Drupal 7 в файл конфігурації нашого сайту на Drupal 8. Робимо це в файлі settings.php (або іншому який піключає ваші налаштування, в мене це settings.local.php):

 1. $databases['migrate']['default'] = array (
 2. 'database' => 'Drupal_7',
 3. 'username' => 'root',
 4. 'password' => 'root',
 5. 'prefix' => '',
 6. 'host' => 'localhost',
 7. 'port' => '3306',
 8. 'namespace' => 'Drupal\Core\Database\Driver\mysql',
 9. 'driver' => 'mysql',
 10. );

Вмикаємо наступні модулі:

 1. drush en migrate migrate_drupal migrate_plus migrate_tools taxonomy forum -y

або якщо ви завантажили модуль з GitHub, то можете просто увімкнути його:

 1. drush en custom_migration_forum -y

Вмикаємо модулі

Міграція через Drush

Перевіряємо список доступних міграцій:

 1. drush ms

Список міграцій

Запускаємо всі наші міграції однією командою.

 1. drush mim --group="Custom Migration Forum"

Процес міграції

Для того щоб відмінити зміни міграції існує команда drush mr:

 1. drush mr --group="Custom Migration Forum"

Відміна міграції

Також інколи виникають помилки при міграції і міграція зависає в статусі Importing або Rolling back, щоб скинути статус міграції потрібно запустити:

 1. drush php-eval 'var_dump(Drupal::keyValue("migrate_status")->set('custom_migration_forum_forum', 0))'

Де custom_migration_forum_forum це ID міграції.

Наша міграція форуму завершена і як результат ми маємо повністю мігрований форум з користувачами і коментарями до тем.

Завершена міграція на Drupal 8