Олександр Ісайович Солженіцин. Архіпелаг ГУЛАГ (Архипелаг ГУЛАГ)


Всього голосів: 93

Поступово відкрилося мені, що лінія, що розділяє добро і зло, проходить не між державами, не між класами, не між партіями — вона проходить через кожне людське Серце. Лінія ця рухлива, вона коливається в нас з роками. Навіть у серці, обійнятому злом, вона утримує маленький плацдарм добра. Навіть у найдобрішому серці є невикорінний куточок зла. Відтоді я зрозумів правду усіх релігій світу: вони борються із злом в людині (у кожній людині). Не можна вигнати зовсім зло зі світу. Але можна в кожній людині його потіснити. Відтоді я зрозумів брехню усіх революцій історії: вони знищують тільки сучасних носіїв зла (а не розбираючи похапцем — і носіїв добра), саме ж зло, ще збільшеним, беруть собі в спадок.

Мовою оригіналу: 

Постепенно открылось мне, что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями — она проходит через каждое человеческое сердце… Линия эта подвижна, она колеблется в нас с годами. Даже в сердце, объятом злом, она удерживает маленький плацдарм добра. Даже в наидобрейшем сердце — неискорененный уголок зла. С тех пор я понял правду всех религий мира: они борются со злом в человеке (в каждом человеке). Нельзя изгнать вовсе зло из мира. Но можно в каждом человеке его потеснить. С тех пор я понял ложь всех революций истории: они уничтожают только современных им носителей зла (а не разбирая впопыхах — и носителей добра), само же зло, еще увеличенным, берут себе в наследство.

Категорія: 

Додати коментар